Generation AI -hanke vastaa kolmeen toisiinsa liittyvään yhteiskunnalliseen haasteeseen:

  • Turvallisuuden, kontrollin ja vapaan tahdon tunteen heikkeneminen dataistuneessa yhteiskunnassa
  • Luottamuksen heikkeneminen viranomaisiin, tiedotusvälineisiin, tieteeseen, kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisiin sekä
  • Nopeasti kasvava eriarvoisuus, joka liittyy alati muuttuvan tieto- ja viestintätekniikan hallintaan ja toimijuuteen.  

Hankkeessa kehitetään esiopetuksen ja kouluopetuksen kontekstissa interventioita, joilla voidaan parantaa lasten resilienssiä teknologistuvassa maailmassa, luoda ja edistää kyberturvallisuusajattelua ja varustaa opettajat opetussuunnitelmien muuttamiseen tarvittavilla oivalluksilla ja pedagogiikalla. Lisäksi hanke parantaa lasten oikeuksia (CRC) koskevaa tutkimusta tekoälyn alalla. 

Hankkeessa rakennetaan perustaa, jonka päälle voidaan rakentaa “AI-sukupolven” teknologiakasvatusta: teknologiakasvatusta, joka ottaa huomioon tekoälyn toimintaperiaatteet, sen tarjoamat mahdollisuudet ja dynaamiset vaikutukset—unohtamatta sen puutteita ja riskejä tai sitä kuinka tekoälyjärjestelmät voivat kasvattaa vastakkainasettelua, syrjintää, turvattomuutta ja rapauttaa luottamusta.

Hanke tukee oppijoiden ymmärrystä turvallisuudesta ja luottamuksesta tekoäly (AI)- ja koneoppimis(ML)-pohjaisiin järjestelmiin. Hankkeessa mitataan sen vaikutusta oppijoiden datatoimijuuteen ja heidän kykyynsä työskennellä monimutkaisten ja epälineaaristen prosessien kanssa ja tehdä niistä vähemmän arvaamattomia ja polarisoivia.

Hanke antaa oppijoille mahdollisuuden tunnistaa verkossa tekemiensä, usein tiedostamattomien valintojen seuraukset. Se havainnollistaa, miten ennakkoluulot hiipivät järjestelmiin ja luovat algoritmista syrjintää sekä eriarvoisuutta. Se herkistää oppijat kysymyksille hallinnasta, teknologisesta determinismistä, sekä siitä, kenellä on valtaa tietojen käyttöön ja millä tavoin käyttäjien luottamusta voidaan käyttää väärin.

Hanke tuo yhteen teknologian kehittäjät, koulut, viranomaiset, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Se vahvistaa lasten ja nuorten kykyä kohdata teknologian globaaleja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä tuottaa opettajien käyttöön pedagogisia työkaluja oppimisen murrokseen.

Lasten ja nuorten oivalluttaminen teknologiasta, josta tulevaisuuden yhteiskunta on enenevässä määrin riippuvainen, on yksi 2000-luvun merkittävimmistä haasteista. Tämän haasteen innostamana “Generation AI”-hanke tuottaa ja terävöittää tieteellistä ymmärrystä, joka mahdollistaa AI- sukupolven osaamistarpeisiin vastaavat koulutusratkaisut

algroitmeistä koostuva nainen