Strategisen tutkimuksen neuvosto

Shield ohjelma

Generation Ai on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama hanke. Generation AI on yksi turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (Shield) -ohjelman hankkeista.

Shield-ohjelmassa keskitytään turvallisuuteen ja luottamukseen informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa. Perinteisempien turvallisuusuhkien ohella niin digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomat uhat ja mahdollisuudet kuin erilaiset kriisit luontokadosta ilmastonmuutokseen, finanssikriiseihin ja valtapoliittisiin konflikteihin muokkaavat toimintaympäristöä ennakoimattomin tavoin. 

Hankkeita on yhteensä neljä

Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille (Trust-M)

Konsortion johtaja: Nitin Sawhney, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Suvi Sankari, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Espoon kaupunki

Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut (REPAIR)

Konsortion johtaja: Minna Ruckenstein, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Johannes Mikkonen, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Demos Helsinki


Generation AI (tämä hanke)

Konsortion johtaja: Matti Tedre, Itä-Suomen yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kati Mäkitalo, Oulun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen Koodikoulu, Joensuun Tiedeseura, Heureka

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella (DECA)

Konsortion johtaja: Mervi Pantti, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Minna Horowitz, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Nuorisotutkimusseura