Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke

Generation AI

Uutiskirje

Tekoälyn roolin kasvaessa yhteiskunnassa, lasten ja nuorten osaamista tulee kehittää jo esi- ja perusopetuksessa
Ajankohtaista | STN uutiskirje
Tekoälyn roolin kasvaessa yhteiskunnassa, lasten ja nuorten osaamista tulee kehittää jo esi- ja perusopetuksessa

Tekoälyyn pohjautuvat teknologiat ovat nopeasti yleistyneet yhteiskunnan eri osa-alueilla.  Monet niistä keräävät ihmisistä valtavia määriä tietoa, jonka pohjalta erilaiset toimijat profiloivat ja mallintavat kansalaisia, mikä mahdollistaa ihmisten käyttäytymisen ennustamisen ja ihmisten toimintaan vaikuttamisen.  Tämä tiedonkeruu ulottuu myös lapsiin, mutta vaikka vanhempien ja kasvattajien odotetaan olevan avainasemassa lasten yksityisyyden suojan ja turvallisuuden turvaamisessa ja tukemisessa verkossa,…

Ajankohtaista

Konsortio

Hankkeen konsortio

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen Koodikoulu, Joensuun Tiedeseura, Heureka

Matti Tedre, hankkeen johtaja

Professori, Itä-Suomen yliopisto


Kati Mäkitalo, vuorovaikutusvastaava

Professori, Oulun yliopisto