Konsortio

Generation AI

Tiivi

Hankkeen johtaja

Vuorovaikutusvastaava

Työpaketti 2

Työpaketti 3

Työpaketti 4

Yliopistot

Muut Konsortion jäsenet