Tutkimus

Generation hanke on osa strategisen tutkimuksen neuvoston Shield ohjelmaa

Generation AI -hanke vastaa kolmeen toisiinsa liittyvään yhteiskunnalliseen haasteeseen:

  • Turvallisuuden, kontrollin ja vapaan tahdon tunteen heikkeneminen dataistuneessa yhteiskunnassa
  • Luottamuksen heikkeneminen viranomaisiin, tiedotusvälineisiin, tieteeseen, kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisiin sekä
  • Nopeasti kasvava eriarvoisuus, joka liittyy alati muuttuvan tieto- ja viestintätekniikan hallintaan ja toimijuuteen.  

Generation AI on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston Shield ohjelmaa

Generation Ai on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama hanke. Generation AI on yksi turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (Shield) -ohjelman hankkeista.

Shield-ohjelmassa keskitytään turvallisuuteen ja luottamukseen informaatioteknologioiden ja hybridivaikuttamisen maailmanajassa. Perinteisempien turvallisuusuhkien ohella niin digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomat uhat ja mahdollisuudet kuin erilaiset kriisit luontokadosta ilmastonmuutokseen, finanssikriiseihin ja valtapoliittisiin konflikteihin muokkaavat toimintaympäristöä ennakoimattomin tavoin. 

Lue lisää Shield ohjelmasta

Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella (DECA)

Konsortion johtaja: Mervi Pantti, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Minna Horowitz, Helsingin yliopisto

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Nuorisotutkimusseura

Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut (REPAIR)

Konsortion johtaja: Minna Ruckenstein, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Johannes Mikkonen, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto, Demos Helsinki

Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille (Trust-M)

Konsortion johtaja: Nitin Sawhney, Aalto-yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Suvi Sankari, Aalto-yliopisto

Konsortion kokoonpano: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Espoon kaupunki

Tieteelliset konferenssit ja muut tapahtumat

Lasten oikeuksia ei ole otettu riittävästi huomioon EU:n tekoälyasetuksessa

Posted on
Susanna Lindroos-Hovinheimo on kirjoittanut 12.9.2023 blogitekstin European Law Blogiin. Alla on lyhyt suomenkielinen tiivistelmä kirjoituksesta: Neuvottelut EU:n tekoälyasetuksesta ovat meneillään ja aiheesta käydään runsaasti keskustelua. Lasten oikeuksia ei kuitenkaan ole otettu…

Keynote: Mitä tietokone ei osaa tehdä? Väärien käsitysten historia

Posted on
Prof. Matti Tedre piti avajaispuheenvuoron “Mitä tietokone ei osaa tehdä? Väärien käsitysten historia” Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 20.4.2023. MIKÄ ITK? Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään…

Hanke esillä Kasvatustieteiden päivillä

Posted on
Generation AI hanke osallistui vuoden 2022 kasvatustieteiden päiville 24-25.11.2022. Kasvatustieteellinen seura järjestää vuosittain yhteistyössä jonkin suomalaisen yliopiston kanssa Kasvatustieteen päivät. Kasvatustieteen päivät on merkittävin kotimainen kasvatusalan tiedetapahtuma. Oulussa järjestetyillä päivillä…

Tieteelliset julkaisut

Pope, N., Kahila, J., Vartiainen, H., & Tedre, M. (2023). Children’s AI Design Platform for Making and Deploying ML-Driven Apps. https://doi.org/10.36227/techrxiv.24320794.v1
Kahila, J., Vartiainen, H., Tedre, M., Arkko, E., Lin, A., Pope, N., Jormanainen, I., & Valtonen, T. (2024). Pedagogical framework for cultivating children’s data agency and creative abilities in the age of AI. Informatics in Education. https://doi.org/10.15388/infedu.2024.15
Mertala, P., López-Pernas, S., Vartiainen, H., Saqr, M., & Tedre, M. (2024). Digital natives in the scientific literature: A topic modeling approach. Computers in Human Behavior, 152, 108076. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108076
Mertala, P., López-Pernas, S., Vartiainen, H., Saqr, M., & Tedre, M. (2024). Digital natives in the scientific literature: A topic modeling approach. Computers in Human Behavior, 152, 108076. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108076
Children and the Artificial Intelligence Act: Is the EU Legislator Doing Enough? (2023, September 12). European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2023/09/12/children-and-the-artificial-intelligence-act-is-the-eu-legislator-doing-enough/
Pope, N., Kahila, J., Vartiainen, H., & Tedre, M. (2023). Children’s AI Design Platform for Making and Deploying ML-Driven Apps. TechRxiv. https://doi.org/10.36227/techrxiv.24320794.v1
Sanusi, Omidiora, J. O., Oyelere, S. S., Vartiainen, H., Suhonen, J., & Tukiainen, M. (2023). Preparing Middle Schoolers for a Machine Learning-Enabled Future Through Design-Oriented Pedagogy. https://ieeexplore.ieee.org/document/10105915
Sanusi, I. T., Sunday, K., Oyelere, S. S., Suhonen, J., Vartiainen, H., & Tukiainen, M. (2023). Learning machine learning with young children: exploring informal settings in an African context. Computer Science Education, 0(0), 1–32. https://doi.org/10.1080/08993408.2023.2175559
Sanusi, I. T., Oyelere, S. S., Vartiainen, H., Suhonen, J., & Tukiainen, M. (2023). A systematic review of teaching and learning machine learning in K-12 education. Education and Information Technologies, 28(5), 5967–5997. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11416-7
Vartiainen, H., Kahila, J., Tedre, M., Sointu, E., & Valtonen, T. (2023). More than fabricated news reports: Children’s perspectives and experiences of fake news. Journal of Media Literacy Education, 15(2), 17–30. https://doi.org/https://doi.org/10.23860/JMLE-2023-15-2-2
Tedre, M., Kahila, J., & Vartiainen, H. (2023). Exploration on how co-designing with AI facilitates critical evaluation of ethics of AI in craft education.
Vartiainen, H., & Tedre, M. (2023). Using artificial intelligence in craft education: crafting with text-to-image generative models. Digital Creativity, 34(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/14626268.2023.2174557
Tedre, M., & Vartiainen, H. (2023). K-12 Computing Education for the AI Era: From Data Literacy to Data Agency. Proceedings of the 2023 Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education V. 1, 1–2. https://doi.org/10.1145/3587102.3593796